Wyzwania i trendy na rynku pracy w 2023 roku. Konferencja

Wyzwania i trendy na rynku pracy w 2023 roku. Konferencja

Rok 2023 przynosi nowe nadzieje i wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorcy oraz działy HR. O zmianach i nowych możliwości na polskim rynku pracy dyskutowali uczestnicy konferencji organizowanej w Szczecinie. W debacie wzięli udział m.in. przedstawiciele  firmy Déhora oraz KS Service. Spotkanie zorganizowały: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. i Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z trendami na rynku pracy w odniesieniu do trudnej sytuacji gospodarczej, także w kontekście wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego i inflacji. O zmianach na szczecińskim rynku, szczególnie w branży usług nowoczesnych mówił podczas konferencji Marek Kubik, prezes Agencji Rozwoju i Metropolii Szczecińskiej:

Badamy ten sektor i już widzimy pewne trendy. Większość firm z branży IT świadczy swoje usługi na rynkach zagranicznych, głównie w Niemczech, USA i w krajach skandynawskich. Na przestrzeni ostatnich 2 lat nastąpił zdecydowany wzrost zapotrzebowania na usługi cyfrowe na całym świecie, efekt po pandemii COVID 19. To powoduje gwałtowny wzrost stawek wynagrodzenia programistów. 

Rok 2022 był rekordowy, jeśli chodzi o wyniki finansowe firm z branży IT. Obecne zwolnienia personelu na rynku amerykańskim mogą mieć w Polsce dwojakie skutki.

Jeśli te zwolnienia w USA są efektem rezygnacji firm amerykańskich z realizacji projektów, to w Polsce może pojawić się wielu doświadczonych specjalistów, poszukujących nowych miejsc pracy –  dodał Marek Kubik. Z racji, że część polskich programistów świadczy pracę bezpośrednio dla firm z Ameryki i Europy Zachodniej – skutki tego możemy odczuć także u nas w regionie

Możliwy jest też drugi scenariusz. W sytuacji, gdy zwolnienia nie wynikały z odrzucania projektów a optymalizacji kosztów: osoby zwolnione w USA mogą zostać zastąpione zespołami z krajów uznawanych za bardziej efektywne. Z racji talentu naszych programistów jednym z rynków jest Polska. To spowoduje pojawienie się nowych zleceń i więcej pracy dla firm IT w naszym kraju. Poza tym obserwujemy początek rewolucji, którą uruchamia szerokie użycie Al i np. ChatGPT. Wzrasta liczba zadań, które może za człowieka wykonać maszyna i obserwując dokonania ChatGPT można zauważyć ile zawodów i zadań w niedalekiej przyszłości po prostu naturalnie wygaśnie.

Przedstawiciel ARMS w swoim wystąpieniu poruszył także zagadnienia dotyczące innych sektorów gospodarki Szczecina. Jak pokazują raporty np. firmy Antal, generalnie biznes w Szczecinie zwiększa zatrudnienie. Szczecin to świetne miejsce dla branży logistycznej, odnawialnych źródeł energii, sektora ICT oraz centrów usług wspólnych (SSC/BPO). 

 AGENDA SPOTKANIA

  • 10:15 – 10:20    Powitanie Uczestników                 
  • 10.20 – 10.50    Trendy na rynku pracy – wyzwania HR i organizacji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości biznesowej – Andrzej Kulpa, KS Service
  • 10:50 – 11:10    Sytuacja gospodarcza w kontekście wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji – status quo i prognoza na najbliższe lata – Michael Dembinski, Chief Advisor BPCC
  • 11:10 – 11:40    Biznes i HR w 2023 roku – Łukasz Chodkowski, Déhora
  • 11.40 – 12.10    PRZERWA. Poczęstunek.
  • 12:10 – 12:25    Trendy i wyzwania na Szczecińskim rynku w 2023 roku – Marek Kubik, Prezes ARMS
  • 12:25 – 12:45    Dyskusja moderowana:  Co przyniesie 2023 rok – wyzwania i trendy na polskim rynku.   Michael Dembinski, Chief Advisor BPCC