Szczecin światowym centrum epigenetyki

Szczecin światowym centrum epigenetyki

W dniach 24-26 maja Szczecin stanie się ponownie światową stolicą epigenetyki. W drugiej edycji Clinical Epigenetics International  Conference (CLEPIC), która odbędzie się na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie wezmą udział lekarze, naukowcy i studenci kierunków medycznych oraz biologicznych.  

Epigenetyka to bardzo innowacyjna dziedzina medycyny i  jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziś gałęzi nauki. Zajmuje się badaniem dziedzicznych zmian ekspresji genów, które nie są zapisane w materiale genetycznym. Epigenetyka bada także to, jak czynniki środowiskowe indukują choroby. Badania epigenetyczne przeżywają obecnie ogromny rozwój nie tylko w dziedzinie chorób takich jak nowotwory, ale także w kontekście wpływu środowiska i stylu życia na procesy starzenia czy na ryzyko chorób. 

Terminu „epigenetyka” użyto po raz pierwszy prawie sto lat temu. Jednak dopiero po wielu latach naukowcy zaczęli baczniej przyglądać się temu zagadnieniu. Okazało się, że zmiany ekspresji genów, które nie są związane z modyfikacjami sekwencji DNA, takimi jak mutacje, mają wpływ nie tylko na podatność na choroby, lecz także na nasze zachowanie i postrzeganie świata. Chociaż wszystko zaczyna się w DNA, to umieszczona tam informacja może być zmieniana przez środowisko, na przykład przez urazy mechaniczne, dietę, zażywanie lekarstw i miejsce w którym się żyje. Epigenetyka kliniczna bada, w jaki sposób się to odbywa.

„Clinical Epigenetics International Conference” to największe wydarzenie w 2023, na którym będą dyskutowane najnowsze osiągnięcia badań epigenetycznych. Jest organizowane we współpracy z redakcją najwyżej punktowanego periodyku w dziedzinie epigenetyki klinicznej – Clinical Epigenetics Journal (link do czasopisma) i Międzynarodowym Towarzystwem Epigenetyki Molekularnej i Klinicznej (isMOCLEP, www.ismoclep.org). 

Konferencja ma duże znaczenie także dla samego Szczecina i środowiska akademickiego. Dzięki niej nasze miasto jest postrzegane przez naukowców jako ważne miejsce nowoczesnego dyskursu naukowego.  Celem organizatorów konferencji jest nie tylko prezentacja i dyskusja najnowszych osiągnięć w dziedzinie, ale też stworzenie młodym naukowcom miejsca do networkingu i szukania inspiracji do badań pośród międzynarodowych liderów badań epigenetycznych. 

Pierwsza konferencja epigenetyki klinicznej odbyła się w czerwcu ubiegłego roku również w Szczecinie.  Została bardzo wysoko oceniona przez międzynarodowe środowisko naukowe, tak pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.  W tym roku organizatorzy mają nadzieję na jeszcze większy sukces konferencji.

Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego, który zachęca do udziału w wydarzeniu: – Po sukcesie zeszłorocznej konferencji jestem przekonany, że w tym roku będzie on jeszcze większy. Niech propagowanie wybitnych badań epigenetycznych będzie kontynuowane na naszej uczelni i niech towarzyszą w tym Państwu owocne dyskusje oraz miły czas spędzony w pięknym Szczecinie. 

Konferencja odbywa się także pod patronatem honorowym Prezydenta Szczecina.

Więcej informacji na: www.clepic.org/