Potencjał kapitału ludzkiego

Ośrodki Akademickie:

W Szczecinie każdego roku kształci się ok. 35 tys. studentów. Jest to największy ośrodek akademicki w województwie zachodniopomorskim.
O kształcenie przyszłej kadry pracowniczej, w myśl panujących na rynku trendów gospodarczych, dba 14 uczelni wyższych, w tym 5 uczelni publicznych.
  • Politechnika Morska w Szczecinie kształci przyszłych oficerów, inżynierów i specjalistów branży transportowej oraz IT.
  • Działalność naukowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych, o czym świadczy bogata oferta edukacyjna.
  • Akademia Sztuki natomiast jest najmłodszą szczecińską uczelnią publiczną. Kształci przyszłych grafików, muzyków i architektów.
  • W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznych najpopularniejszymi kierunkami studiów są: informatyka, automatyka i robotyka. Uczelnia kształci także specjalistów branży chemicznej, budowlanej czy odnawialnych źródeł energii.
  • Uniwersytet Szczeciński to największa uczelnia w regionie, na której studenci zdobywają wiedzę na 7 wydziałach i ponad 80 kierunkach. Szeroki wachlarz możliwości obejmuje różne dziedziny nauki, od nauk humanistycznych, po ścisłe, przyrodnicze, techniczne i wiele innych.

Akademicki Szczecin:

Dobre uczelnie, ambitni studenci, a także bogata oferta Miasta dostosowana do oczekiwań rynku akademickiego -  to wizytówka Akademickiego Szczecina. Program od kilku lat z powodzeniem realizuje Gmina Miasto Szczecin.
Promocja i konkretne projekty. Program Akademicki Szczecin w swoim założeniu ma stanowić zbiór aktywności promujących potencjał akademicki i zawodowy Szczecina. Jest realizowany przy współpracy ze szczecińskimi ośrodkami akademickimi, lokalnym biznesem i samorządem.
W ramach Akademickiego Szczecina działa także szereg programów, które mają zapewnić młodym ludziom jak najlepsze warunki studiowania w Szczecinie oraz służyć wsparciem środowisku akademickiemu. Są to: stypendia i nagrody prezydenta miasta, programy mieszkaniowe dedykowane studentom i absolwentom, a w ostatnim czasie uruchomiona platforma kooperacyjna - serwis poświęcony wymianie informacji między uczelniami, biznesem i samorządem.
Firmy wspierają Akademicki Szczecin. Zaangażowanie partnerów reprezentujących lokalny biznes pozwala w sposób kompleksowy promować potencjał akademicki i zawodowy Szczecina. Wśród takich firm są m.in.: CSP Customer Services Polska Sp. z o.o., Vulcan Training & Consultancy Sp. z o.o., IAI SA, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego, 3shape Poland, LSJ HR Group Ireneusz Sozański, Heisterkamp Transport Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "NETCAMP", Stowarzyszenie Klaster ICT czy METRO Global Solution Center sp. z o.o.
Współpraca się opłaca. Wspólna prezentacja ośrodków akademickich, biznesu i samorządu odbywa się podczas targów edukacyjnych, spotkań w szkołach średnich czy bezpośrednio na uczelniach. Dodatkowe aktywności mające charakter informacyjno-promocyjny, kierowane są do studentów cudzoziemców, którzy już rozpoczęli naukę lub noszą się z zamiarem podjęcia edukacji na terenie Szczecina.
Szereg inicjatyw składających się na jedną spójną całość programu „Akademicki Szczecin” ma stanowić narzędzie do rozpowszechnienia pozytywnego wizerunku Miasta, idealnego do życia, nauki i rozwoju zawodowego.
Więcej na stronie: www.szczecin.eu/pl/akademicki-szczecin

Platforma Kooperacyjna:

Co studiować, gdzie szukać pracy, jak wygląda współpraca uczelni z biznesem? Odpowiedzi m.in. na te pytania są teraz w jednym miejscu - na platformie: kooperacja.szczecin.eu
To pierwszy taki serwis w Szczecinie, poświęcony wymianie informacji między uczelniami, biznesem i samorządem.
Platforma jest realizowana z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin, zgodnie z założeniami projektu Akademicki Szczecin, który dba o integrację środowiska akademickiego oraz stycznych z nim obszarów.
Platforma kooperacja.szczecin.eu to wiele korzyści dla studentów, uczelni oraz biznesu.
  • Studenci i kandydaci na studia mogą w jednym miejscu poznać ofertę naukową szczecińskich uczelni, znaleźć przyszłego pracodawcę lub skorzystać z możliwości staży i praktyk. Dodatkowo mogą zapoznać się z perspektywami i kierunkami rozwoju lokalnego rynku pracy.
  • Uczelnie mają szansę wspólnie zaprezentować swoją ofertę maturzystom. Zaprosić praktyków biznesu do swoich projektów. Dopasowywać się z ofertą edukacyjną do potrzeb przedsiębiorców.
  • Biznes będzie mógł znaleźć przyszłych, wykwalifikowanych pracowników. Korzystać z potencjału naukowego i oferty komercyjnej uczelni. Wyrażać swoje oczekiwania względem kierunków kształcenia i umiejętności absolwentów.
  Więcej informacji na: kooperacja.szczecin.eu