5 - Morska Energetyka Wiatrowa. Szanse i wyzwania Szczecina

Morska Energetyka Wiatrowa. Szanse i wyzwania Szczecina

Nasz region stoi przed wielką szansą związaną z rozwojem Morskiej Energetyki Wiatrowej. Mamy ogromny potencjał i nie możemy go zmarnować.  W całym procesie kluczowy jest też czynnik związany z wykwalifikowaną kadrą – mówili jednym głosem  uczestnicy spotkania branży offshore: Biznes. Edukacja. Inwestycje, które odbyło się w Szczecinie. 

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób, m.in: dyrektorzy szkół średnich, pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin,  Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, a także prezesi i  przedstawiciele firm powiązanych z branżą energetyczną. Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. nad potrzebami branży offshore w zakresie zatrudnienia, a także nad tym jakie warunki należy opracować, aby stworzyć nowe programy w szkołach.

Dzisiejsze spotkanie traktuję jako wstęp do połączenia dwóch światów: biznesu i edukacji na rzecz branży energetyki wiatrowej – podsumowuje Renata Polikowska  dyrektor zarządzający w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej –  Nie zabrakło ciekawych wniosków w dyskusji. Zapewniam jednocześnie o wsparciu ze strony Miasta dla wypracowanych pomysłów i projektów.

Ze strony samorządu miasta jest przede wszystkim pełna świadomość faktu, że proces inwestycyjny przebiega wielopłaszczyznowo. Można go rozpisać na poszczególne fazy: rozpoznanie potrzeb w zakresie zatrudnienia i stanu obecnego na rynku pracy, określenie zadań do realizacji w ścisłym porozumieniu z branżą, a także realne określenie możliwości kadrowych i finansowych u każdego z partnerów. Kolejnym krokiem jest także wskazanie  słabych stron oraz rozwiązań, które mogą przyczynić się do ich niwelacji. Na koniec wdrożenie i koordynacja.

Plan rozwoju sektora wind offshore w naszym regionie obejmuje kilka segmentów: konstrukcje morskie, jednostki pływające, transport i logistykę, serwis i remonty, energetykę morską, materiały, działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz  edukację, 

To właśnie dobre wykształcenie stanowi ważny czynnik w procesie inwestycyjnym.

Z jednej strony jest edukacja na poziomie uczelni wyższych. W tym przypadku Szczecin i Koszalin są dobrze przygotowane. Rozwijają kierunki związane z energetyką wiatrową –  mówił Andrzej Montwiłł, pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. OZE i H2 –  Z drugiej strony jest kształcenie na poziomie zawodowym, tutaj mamy najwięcej do zrobienia. Trzeci obszar to są przekształcenia zawodowe. Są osoby o zawodach, które powoli zanikają, a mają styczność z tematami o których dziś rozmawiamy i te osoby należałoby przebranżowić.

Organizatorem spotkania była Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Szczecin.

Partnerzy wydarzenia:  Ambasada Danii, Urząd Marszałkowski, CEE Energy Group, Vulcan Trainig & Consultancy, i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.