Panattoni Park Szczecin V

Lokalizacja: ul. Lubczyńska

Całkowita powierzchnia: 29 097 m2

Osoby do kontaktu:

  1. Weronika Mioduszewska ( wmioduszewska@panattoni.com; +48 669 691 118)
  2. Anna Kaźmierska (akazmierska@panattoni.com; +48 693 831 324)
  3. Michał Giza (mgiza@panattoni.com; +48 691 753 486)
  4. Oskar Gębicki (ogebicki@panattoni.com; +48 691 918 449 )