Panattoni Park Szczecin II

Lokalizacja: ul. Cynkowa

Całkowita powierzchnia: 69 248 m2