EQT Exeter Park Szczecin II

Lokalizacja: Lubczyńska 37

Całkowita powierzchnia:

Osoba do kontaktu: Marcin Sabala (marcin.sabala@eqtexeter.com; +48 502 68 486)