EQT Exeter Park Szczecin I

Lokalizacja: Kniewska 3/5/7

Całkowita powierzchnia:

Osoby do kontaktu: Marcin Sabala (marcin.sabala@eqtexeter.com; +48 502 68 486)