BRANŻA OZEZielona energia dla naszego regionu

Województwo Zachodniopomorskie jest krajowym liderem w energetyce odnawialnej, przede wszystkim za sprawą dynamicznego rozwoju w zakresie instalacji wytwarzających energię elektryczną. Tradycja przemysłowa, a także położenie nad wodą, to wszystko naturalnie sprzyja tworzeniu dużych projektów z zakresu zielonej energii.

Dla inwestorów bardzo istotne znaczenie mają warunki wietrzne występujące na terenie planowanej instalacji wiatrowej. Pod tym względem Pomorze Zachodnie należy do najlepszych lokalizacji w Polsce. Dodatkowo region położony jest geotermano-ropo-gazonośnej Prowincji Centralno-Europejskiej, obejmującej 32% obszaru Europy, na terenie trzech okręgów geotermalnych polski – szczecińsko-łódzkiego, pomorskiego oraz przedsudecko-świętorzyskiego – co daje duże możliwości rozwoju w tym obszarze. Zasoby energii promieniowania słonecznego są jeszcze większe od innych odnawialnych zasobów dostępnych w województwie.

W sektorze energetycznym rozwijającym się na terenie Pomorza Zachodniego zatrudnionych jest  blisko 5,5 tysiąca osób, co plasuje region na dziewiątym miejscu w skali całej Polski. W następstwie uruchomionych projektów związanych z budową farm wiatrowych, branża OZE a w szczególności sektor energetyki wiatrowej przejdzie dużą transformację prowadząc bezpośrednio do rozwoju regionów nadmorskich.