BRANŻA BPO, SSC

W ostatnich latach Szczecin stał się jedną z najpopularniejszych lokalizacji dla centrów usług wspólnych, obok Lublina, Rzeszowa czy Bydgoszczy. Swobodny dostęp do powierzchni biurowej o najwyższym standardzie, świetnie wykwalifikowani pracownicy, ze znajomością języków obcych, inwestycje w nowoczesne technologie, a także niskie koszty pracy – to główne zalety Szczecina, które przyciągają zagranicznych inwestorów w szczególności z Niemiec oraz Skandynawii.

W naszym mieście ulokowane są 63 centra usług wspólnych, w których zatrudnionych jest ok. 8 tysięcy pracowników.