Marka "Zrobione w Szczecinie"Wsparcie inwestora

Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek, realizując Strategię Rozwoju Szczecina 2025, podjął decyzję o stworzeniu marki „Zrobione w Szczecinie” – jako sposobu promowania produktów i usług lokalnych, wyróżniających się najwyższą jakością.

Znak graficzny marki został ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczegółowe zasady, w tym m.in. charakter i cel, warunki oraz tryb przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” określa Regulamin.

Marka „Zrobione w Szczecinie”, przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom, wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta. Celem jest promocja działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta Szczecin, wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, patriotyzmu lokalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja Szczecina oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką.

Nabór wniosków 

 

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w miejscowościach należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Jednostką koordynująca realizację programu jest Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. 

Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania marki będzie możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz możliwość zamieszczania logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych. 

Wnioski o przyznanie marki można składać w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@arms-szczecin.eu lub w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. pod adresem: ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, (II  piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 333 97 70 lub adresem mailowym: a.zielinska@arms-szczecin.eu.

Terminy: 

  • do 31 sierpnia – składanie wniosków o przyznanie marki 
  • do 31 października – rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie wyników 

I edycja – rok 2018 
 

Kategoria „PRODUKTY”:
 

Kategoria „USŁUGI”:
 

 

II edycja – rok 2018
 

Kategoria „PRODUKTY”:
 

Kategoria „USŁUGI”:
 

 

III edycja – rok 2019
 

Kategoria „PRODUKTY”:
 

Kategoria „USŁUGI”:
 

IV edycja – rok 2020 
 

Kategoria „PRODUKTY”:
 

Kategoria „USŁUGI”:
 

  • IAI SP. Z O.O IDOSELL SHOP za kompleksową usługę dla profesjonalnych sprzedawców internetowych (B2C i B2B) dostępną w modelu Otwarty SaaS™, autorski system, serwery, aktualizacje i pełne wsparcie; także Web Developerskie.
  • GRUPA CSV SP. Z O.O. PARTNER SERWISÓW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH za kompletne usługi lakiernicze, wsparcie handlowo-techniczne, optymalizacja pracy serwisu, szkolenie kadry serwisu.
  • CASSPERSOFT ADAM KURKIEWICZ za przewodnik po mieście: darmowe wycieczki po Szczecinie w jęz. angielskim. Wycieczki „Szczecin z pianką” trasą poświęconą szczecińskiemu piwowarstwu, „Spacer wolnych ludzi” trasą poświęconą wydarzeniom grudnia 70.
  • RENOWACJA LAMP STYLOWYCH LECH TURKOWSKI za działalność w firmie działającej od 12.07.1945 r. założonej przez ojca pana Lecha Turkowskiego, najstarszej na ziemiach odzyskanych, niezmiennie w tym samym miejscu w kamienicy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Marka „Zrobione w Szczecinie” istnieje na rynku od 2018 r. Dotychczas ubiegało się o nią ponad dwustu przedsiębiorców, spośród których prawie 60 otrzymało możliwość posługiwania się znakiem w swojej ofercie. Jest to niezwykła szansa na zaprezentowanie biznesu oraz wzrost rozpoznawalności własnej marki. Wybrany przedsiębiorca ma możliwość bezpłatnego udziału w programach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym, realizowanych na terenie Szczecina. Może również wykorzystać logotyp marki na swoich produktach i materiałach reklamowych, podnosząc tym samym rangę prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

Poręczenia
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta