PoręczeniaWsparcie inwestora

Poręczenia kredytowe udzielane są przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. (ARMS). Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, w tym w głównej mierze ze Szczecina, tj. tych zatrudniających poniżej 250 pracowników, których obroty roczne nie przekraczają 50 mln euro lub bilans roczny kształtuje się poniżej 43 milionów euro. Poręczenie może trwać nawet przez pełen okres kredytowania i stanowi alternatywę do innych rodzajów zabezpieczeń (np. hipotecznego na majątku własnym). ARMS posiada w ofercie zarówno poręczenia własne, jak i w ramach realizowanych projektów. Obecna oferta poręczeń projektowych umożliwia zabezpieczenie pożyczek, kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych nieodnawialnych - co ważne za jego udzielenie przedsiębiorca nic nie płaci. Szczegóły oferty: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Do tej pory (stan na I kwartał 2020 roku) ARMS zrealizował 5 projektów w ramach Inicjatywy Jeremie, korzystał również z programów SPO-WKP. Obecnie realizowany jest projekt w ramach produktu finansowego „Reporęczenie” we współpracy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego. Dzięki ponad 800 poręczeniom ARMS na kwotę łączną ponad 220 mln zł, przedsiębiorcy realizowali przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne, jak i obrotowe. Niejednokrotnie oferowane poręczenie stanowiło warunek udzielenia kredytu, do którego przedsiębiorstwa nie mające wystarczających zabezpieczeń własnych nie miałyby dostępu.

Do tej pory (stan na I połowę 2017 roku) zrealizowaliśmy 4 projekty Jeremie i jesteśmy w trakcie realizacji piątego, w ramach których udzieliliśmy 258 poręczeń, na kwotę powyżej 36 mln. Dzięki naszemu poręczeniu firmy zaciągnęły kredyty na prawie 80 mln złotych. Są to więc niebagatelne sumy, które przedsiębiorcy z metropolii szczecińskiej potrzebowali na rozwój swoich przedsiębiorstw, a wcześniej nie mieli do nich dostępu z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej. Zwyczajowo po 3-4 dniach roboczych od chwili otrzymania kompletu dokumentów z banku dokonujemy finalizacji umów.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Marka "Zrobione w Szczecinie"
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta