PoręczeniaWsparcie inwestora

Poręczenia kredytowe udzielane są przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. (ARMS). Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, w tym w głównej mierze ze Szczecina, tj. tych zatrudniających poniżej 250 pracowników, których obroty roczne nie przekraczają 50 mln euro lub bilans roczny kształtuje się poniżej 43 milionów euro. Poręczenie może trwać nawet przez pełen okres kredytowania i stanowi alternatywę do innych rodzajów zabezpieczeń (np. hipotecznego na majątku własnym). ARMS posiada w ofercie zarówno poręczenia własne, jak i w ramach realizowanych projektów. Obecna oferta poręczeń projektowych umożliwia zabezpieczenie pożyczek, kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych nieodnawialnych - co ważne za jego udzielenie przedsiębiorca nic nie płaci. Szczegóły oferty: Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Do I kwartału 2020 roku ARMS zrealizował 5 projektów w ramach Inicjatywy Jeremie, korzystał również z programów SPO-WKP. Obecnie realizowany jest projekt w ramach produktu finansowego „Reporęczenie” we współpracy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego. Dzięki ponad 800 poręczeniom ARMS na kwotę łączną ponad 220 mln zł, przedsiębiorcy realizowali przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne, jak i obrotowe. Niejednokrotnie oferowane poręczenie stanowiło warunek udzielenia kredytu, do którego przedsiębiorstwa nie mające wystarczających zabezpieczeń własnych nie miałyby dostępu.

Realizacja inwestycji wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. ARMS, współpracując z bankami i funduszami pożyczkowymi, udziela również przedsiębiorcom poręczeń, czyli zabezpieczeń wymaganych do kredytów i pożyczek. Ułatwia tym samym uzyskanie finansowania zewnętrznego. Ten pion działalności ARMS realizowany jest od początku jej istnienia, czyli od 2002 r.

Do tej pory udało się wesprzeć w ten sposób ponad 700 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. ARMS ma w ofercie poręczenia wadialne, z których można skorzystać zamiast wpłaty wadium w przetargach.

Więcej informacji: www.arms-szczecin.eu

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Marka "Zrobione w Szczecinie"
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta