PoręczeniaWsparcie inwestora

Poręczenia kredytowe udzielane są przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. (ARMS). Oferta skierowana jest jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, w tym w głównej mierze ze Szczecina,. tj. tych zatrudniających poniżej 250 pracowników, których obroty roczne nie przekraczają 50 mln euro lub bilans roczny kształtuje się poniżej 43 milionów euro. Oferta dotyczy poręczeń kredytowych, zabezpieczeń udzielanych na nieruchomościach należących do ARMS oraz poręczeń wadialnych.

Poręczenie kredytowe udzielane jest do kredytów i pożyczek oferowanych przez współpracujące instytucje finansowe. Może trwać nawet przez pełen okres kredytowania i stanowi alternatywę dla innych rodzajów zabezpieczeń (np. hipotecznego na majątku własnym). ARMS posiada w ofercie zarówno poręczenia udzielane w ramach środków własnych, jak i okresowo w ramach realizowanych projektów, w tym unijnych. Obecna oferta poręczeń projektowych umożliwia zabezpieczenie pożyczek, kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych nieodnawialnych - co ważne za jego udzielenie przedsiębiorca nic nie płaci. Poręczeniem objęte mogą zostać zarówno kredyty inwestycyjne, jak i obrotowe oraz pożyczki. Poręczenie może zostać udzielone w kwocie do 500.000,00 zł, a jeżeli finansowana inwestycja pozytywnie wpływa na rozwój Miasta Szczecin, wówczas kwota może być wyższa – maksymalny próg uzależniony jest od aktualnej kapitalizacji ARMS (wg stanu na 10.2021 ponad 2,6 mln zł).

Oferta zabezpieczeń majątkowych kierowana jest do MSP realizujących duże transakcje inwestycyjne, dla których wymagane jest zwiększone zabezpieczenie. Inwestycje te wpływać muszą na rozwój Miasta i jego mieszkańców.

Poręczenia wadialne są stosunkowo nowym produktem. Są alternatywą dla wadiów wpłacanych w formie gotówkowej przez przedsiębiorców startujących w przetargach publicznych ogłaszanych zgodnie z ustawą Pzp. Mogą zostać udzielone w formie pakietu – limitu kwotowego, z którego przedsiębiorca może korzystać w określonym czasie. Poręczenia udzielane są do kwoty 500.000,00 zł.

Poręczenia udzielane są od prawie 20 lat, w tym czasie wsparcie trafiło do ponad 800 przedsiębiorców. Dzięki pomocy ARMS miejskie targowiska nabrały nowoczesnego wyglądu, powstały liczne zakłady pracy, przedsiębiorcy mogli stać się konkurencyjni, wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, realizować nowe inwestycje, tworzyć i utrzymywać miejsca pracy, jak i wziąć udział w przetargach.

Do I kwartału 2020 roku ARMS zrealizował 5 projektów w ramach Inicjatywy Jeremie, korzystał również z programów SPO-WKP. Obecnie realizowany jest projekt w ramach produktu finansowego „Reporęczenie” we współpracy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego. Dzięki ponad 800 poręczeniom ARMS na kwotę łączną ponad 220 mln zł, przedsiębiorcy realizowali przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne, jak i obrotowe. Niejednokrotnie oferowane poręczenie stanowiło warunek udzielenia kredytu, do którego przedsiębiorstwa niemające wystarczających zabezpieczeń własnych nie miałyby dostępu.

Więcej informacji: www.arms-szczecin.eu

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Zrobione w Szczecinie
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta