Nagroda Gospodarcza Prezydenta MiastaWsparcie inwestora

  

Prezydent Miasta corocznie przyznaje nagrodę dla najlepszych przedsiębiorców mających swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

Celem Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin jest promowanie wyróżniających się firm Szczecina, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej.

Laureaci Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin 2018:

  • Kategoria: branża gospodarki morskiej i logistyki: Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.   
  • Kategoria: branża usług nowoczesnych: Coloplast Business Centre Sp. z o.o.
  • Kategoria: branża budowlana i rozwoju przestrzennego: BP Ciroko Sp. z o.o.
  • Kategoria:  branża handel i rzemiosło: Grupa CSV Sp. z o.o.                                                                     
  • Kategoria: branża ds. innowacji i badań: Adamus S.A.   

Laureaci Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin 2017:

  • Kategoria: branża gospodarki morskiej i logistyki: Fast Terminals Sp. z o.o.   
  • Kategoria: branża usług nowoczesnych: Pixel Legend Sp. z o.o.
  • Kategoria: branża budowlana i rozwoju przestrzennego: Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o.
  • Kategoria:  branża handel i rzemiosło: Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy                                                                   
  • Kategoria: branża ds. innowacji i badań: Autocomp Management Sp. z o.o. 

Testimoniale

Poręczenia
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Zrobione w Szczecinie