Poręczenia

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

Marka "Zrobione w Szczecinie"

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta