Poręczenia

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

Zrobione w Szczecinie

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta