Trzebusz

Nieruchomość:

  • dostępna powierzchnia około 14 ha
  • 5 terenów inwestycyjnych o powierzchniach od 2,2 ha do 4,8 ha.

 

Lokalizacja:

Nieruchomość położona jest w prawobrzeżnej części Szczecina, tuż przy autostradzie A6 – węzeł Szczecin Dąbie.

Teren posiada dogodne połączenie z lotniskiem, portem morskim, centrum Szczecina, Berlinem oraz z drogami ekspresowymi S3 (port morski – południe Polski), S10 (Stargard Szczeciński - kierunek Toruń).

Odległość do autostrady A6 (węzeł Szczecin Dąbie) – 1 km

Odległość do centrum Szczecina – 15 km

Odległość do lotniska Szczecin – Goleniów – 30 km

Odległość do portu morskiego Świnoujście – 85 km

Odległość do Berlina – 135 km

Bocznica kolejowa w odległości ok. 1 km.

Właściciel:

Miasto Szczecin

Zarządzający:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Warszawie

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego

Decyzje o wsparciu wydaje:

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 

Przywileje dla przedsiębiorcy:

  • Możliwość zwolnienia z podatku CIT
  • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (lokalnie)
  • Możliwość zakupu dowolnej powierzchni od 2 ha do 9 ha, zgodnie z potrzebami inwestora.

Opis:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy produkcyjnej, składy, magazyny.

Wskaźniki urbanistyczne:

max. powierzchnia zabudowy 75%,

min. powierzchnia biologicznie czynna 25%,

max. wysokość 15 m

 

Infrastruktura techniczna

Pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.