Zachodniopomorski klaster morski

W Szczecinie mamy do wykorzystania dość duży potencjał przemysłu związanego z gospodarką morską. Zrozumiano już potrzebę reindustrializacji oraz modernizacji szkolnictwa technicznego. Tworzy się przyjazne warunki dla inwestycji. W Klastrze zauważamy coraz lepszą współpracę między przedsiębiorcami a administracją samorządową. Zostawmy przedsiębiorcom inicjatywę, a będzie lepiej.

Andrzej Montwiłł, prezes zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego

http://klastermorski.org/

Powrót do listy