Rynek PracyKapitał ludzki

 

  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 53,5 tys.
  • stopa bezrobocia rejestrowanego – 3,7 %
  • bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy – 6,67 tys.
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5851,73 zł
  • podmioty gospodarki narodowej – 71,6 tys.

 

Powierzchnia i demografia
Uczelnie
Języki