Dunikowo

Nieruchomość:

  • dostępna powierzchnia około 19 ha
  • 15 terenów inwestycyjnych o powierzchniach od 0,6 ha do 4,2 ha.

 

Lokalizacja:

Nieruchomość położona jest w prawobrzeżnej części Szczecina, tuż przy autostradzie A6 – węzeł Szczecin Dąbie.

Teren posiada dogodne połączenie z lotniskiem, portem morskim, centrum Szczecina, Berlinem oraz z drogami ekspresowymi S3 (port morski – południe Polski), S10 (Stargard Szczeciński – kierunek Toruń).

Odległość do autostrady A6 (węzeł Szczecin Dąbie) – 1 km

Odległość do centrum Szczecina – 15 km

Odległość do lotniska Szczecin – Goleniów – 30 km

Odległość do portu morskiego Świnoujście – 85 km

Odległość do Berlina – 135 km

Bocznica kolejowa bezpośrednio w sąsiedztwie

Właściciel:

Miasto Szczecin

Zarządzający:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Warszawie

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego

Decyzje o wsparciu wydaje:

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 

Przywileje dla przedsiębiorcy:

Możliwość zwolnienia z podatku CIT

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (lokalnie)

Możliwość zakupu dowolnej powierzchni od 0,6 ha do 6,5 ha, zgodnie z potrzebami inwestora.

Opis:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe, wewnętrzna komunikacja kolejowa

Wskaźniki urbanistyczne:

max. powierzchnia zabudowy 65%,

min. powierzchnia biologicznie czynna 25%,

max. wysokość zabudowy 12 m.

Infrastruktura techniczna

Pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.