Proces inwestycyjnyDla inwestora

W celu stworzenia właściwego środowiska biznesowego oraz jak najlepszego rozwoju firm, Miasto Szczecin koncentruje się na zapewnieniu efektywnego lokalnego systemu obsługi inwestorów, współpracującego operacyjnie i merytorycznie z instytucjami rządowymi oraz firmami prywatnymi (m.in. Polską Agencją Inwestycji i Handlu, specjalnymi strefami ekonomicznymi, izbami przemysłowymi i handlowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz firmami konsultingowymi). Inwestorzy otrzymują informacje oraz pomoc w realizacji procedur inwestycyjnych oraz mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które ułatwiają rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej na terenie Szczecina.

ONE STOP SHOP
 

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zajmująca się obsługą inwestorów jest odpowiedzialna za:

  • udzielanie niezbędnych informacji dotyczących realizacji inwestycji w mieście,

  • organizowanie spotkań z Prezydentem Miasta, przedstawicielami merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, organizacjami przedsiębiorców, Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami otoczenia biznesu oraz centrami akademickimi,

  • współpracę z deweloperami w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych w mieście,

  • pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do zagospodarowania zgodnie z zainteresowaniem inwestora,

  • pilotaż obiegu dokumentów związanych z realizacją procedur inwestycyjnych,

  • przygotowywanie ofert inwestycyjnych,

  • promocję kontaktów inwestorskich,

  • pomoc w zakresie poszukiwania przyszłych pracowników,

  • działania promocyjne.

Infografika
Skontaktuj się z nami
Załatw sprawę