BPO/SSC/ICT

Przemysł morski i OZE

Logistyka

Biotechnologia i technologie medyczne

Specjalna Strefa Ekonomiczna