BPO/SSC/ICT

W ostatnich latach Szczecin stał się jedną z najpopularniejszych lokalizacji dla centrów BPO, SSC, ICT. Swobodny dostęp do powierzchni biurowej o najwyższym standardzie, świetnie wykwalifikowani pracownicy, ze znajomością języków obcych, inwestycje w nowoczesne technologie, a także niskie koszty pracy – to główne zalety Szczecina, które przyciągają inwestorów z tej branży.

To dla nas jedna z kluczowych branż w Szczecinie. Staramy się mocno wspierać nowe technologie w naszym mieście i firmy działające w tym sektorze. Rozwijamy infrastrukturę teleinformacyjną w obszarze oświaty, podnosimy wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnych oraz rozwoju użytecznych elektronicznych usług publicznych.

Wg prognoz Colliers niskie stawki czynszu, dostępność kadry, bliskość Niemiec i Skandynawii będzie powodować rozwój sektora BPO/SSC. Wg badań Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie ponad 60% firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu zadeklarowało swój główny profil działalności w sektorze ICT. Tym samym sektor biurowy wraz z potencjałem naukowym i instytucjami wsparcia biznesu tworzą dobre środowisko do rozwoju startupów i takich sektorów jak IT, czy automotive. Klaster ocenia, że w całym regionie zarejestrowano ponad 6,1 tys. działalności gospodarczych w branży IT i ponad 7,5 tys. pracujących w nim osób. Z badań wynika też, że aż 74% firm IT deklaruje swoją działalność w obszarze przede wszystkim software house. Co roku odbywa się ponad 20 eventów z dziedziny IT.

Naszą wizją, do której nieustannie dążymy, jest Szczecin jako ośrodek wiodący w Polsce w zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.

Testimoniale