Biotechnologia i technologie medyczne

Szczecin jest otwarty na naukę, przedsiębiorczość i inwestorów. Stanowi atrakcyjną lokalizację dla projektów biotechnologicznych. Czy wiecie, że należymy do ośrodków o największej w skali kraju liczbie preinkubatorów wspierających studentów i pracowników naukowych w praktycznych działaniach rynkowych?

Chętnie i skutecznie wspieramy innowacyjność! Mamy ogromny potencjał do rozwoju inwestycji opartych na wiedzy i wymagających współpracy w środowisku międzynarodowym. Możliwości rozwojowe naszego miasta warunkuje jego transgraniczna lokalizacja, potencjał naukowy i akademicki, a także współpraca z sąsiadami.

Dlaczego projekty biotechnologiczne świetnie się u nas rozwijają?

Nasze atuty to:

  • łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry naukowej
  • szeroka gama specjalistycznych kierunków kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
  • rozbudowany program dydaktyczny i rozwojowy w biotechnologii
  • aktywna współpraca jednostek naukowo-badawczych z biznesem

Testimoniale