PoręczeniaWsparcie inwestora

Poręczeń kredytowych w ramach Inicjatywy Jeremie w Szczecinie udziela Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Są skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze Szczecina i gmin ościennych (Police, Goleniów, Kobylanka, Stare Czarnowo, Gryfino, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska), zatrudniających poniżej 250 pracowników, których obroty roczne nie przekraczają 50 mln euro lub bilans roczny kształtuje się poniżej 43 milionów euro. Okres trwania poręczenia to maksymalnie 66 miesięcy. Kredyty te muszą istotnie wpływać na rozwój danego przedsiębiorstwa, np. przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia, wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych, zapewnić rozwój kwalifikacji pracowników, pozwolić na wprowadzenie do oferty nowego produktu lub na poprawę jego jakości. Jednym słowem – muszą zaowocować wzrostem przychodów i polepszeniem wyników. Naszym zadaniem jest pomóc firmom w możliwości zaciągnięcia takiego kredytu.

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Do tej pory (stan na I połowę 2017 roku) zrealizowaliśmy 4 projekty Jeremie i jesteśmy w trakcie realizacji piątego, w ramach których udzieliliśmy 258 poręczeń, na kwotę powyżej 36 mln. Dzięki naszemu poręczeniu firmy zaciągnęły kredyty na prawie 80 mln złotych. Są to więc niebagatelne sumy, które przedsiębiorcy z metropolii szczecińskiej potrzebowali na rozwój swoich przedsiębiorstw, a wcześniej nie mieli do nich dostępu z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej. Zwyczajowo po 3-4 dniach roboczych od chwili otrzymania kompletu dokumentów z banku dokonujemy finalizacji umów.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
Marka "Zrobione w Szczecinie"
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta