Nagroda Gospodarcza Prezydenta MiastaWsparcie inwestora

  

Prezydent Miasta corocznie przyznaje nagrodę dla najlepszych przedsiębiorców mających swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

Celem Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin jest promowanie wyróżniających się firm Szczecina, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej. Kandydatów nominuje pięć zespołów Rady Gospodarczej, która ma funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin przyznawana jest w 5 kategoriach:

  • w branży usług nowoczesnych,
  • w branży budowlanej i rozwoju przestrzennego,
  • w branży handlu i rzemiosła,
  • w branży gospodarki morskiej i logistyki
  • w branży innowacji i badań

W 2017 roku nagrodę zdobyli: 

Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy, Pixel Legend Sp. z o.o., Autocomp Management Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o., Fast Terminals Sp. z o.o. 

Testimoniale

Konkursy
Poręczenia
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy