Trzebusz

Nieruchomość:

 • ​Powierzchnia ok. 25ha
 • Nieruchomość podzielona jest na 3 kompleksy inwestycyjne:
 • Kompleks 3 ~ 13,48 ha
 • Kompleks 4 ~ 1,89 ha
 • Kompleks 5 ~ 9,35 ha

 

Każdy z kompleksów składa się z działek ewidencyjnych o powierzchni ok. 2 ha.

Pobierz Memorandum

 

Lokalizacja:
 

Nieruchomość położona jest w prawobrzeżnej części Szczecina, tuż przy autostradzie A6 – węzeł Szczecin Dąbie.

Teren posiada dogodne połączenie z lotniskiem, portem morskim, centrum Szczecina, Berlinem oraz z drogami ekspresowymi S3 (port morski – południe Polski), S10 (Stargard Szczeciński - kierunek Toruń).

 • Odległość do autostrady A6 (węzeł Szczecin Dąbie) – 1 km
 • Odległość do centrum Szczecina – 15 km
 • Odległość do lotniska Szczecin – Goleniów – 30 km
 • Odległość do portu morskiego Świnoujście – 85 km
 • Odległość do Berlina – 135 km
 • Bocznica kolejowa w odległości ok. 1 km.

Właściciel:
 

Miasto Szczecin 

Zarządzający – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Warszawie Nabycie nieruchomości w drodze przetargu

Przywileje dla przedsiębiorcy:

 • Możliwość zwolnienia z podatku CIT
 • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (lokalnie)
 • Możliwość zakupu dowolnej powierzchni od 2 ha do 16 ha, zgodnie z potrzebami inwestora.

Opis:
 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów.
Wskaźniki urbanistyczne:

 • max. powierzchnia zabudowy 75%,
 • min. powierzchnia biologicznie czynna 25%,
 • max. wysokość 15 m
   

Infrastruktura techniczna 
Pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.