Dunikowo

Nieruchomość:
 

  • Powierzchnia ok. 21 ha
  • Nieruchomość podzielona jest na 6 kompleksów inwestycyjnych:
  • Kompleks 1 ~ 1,3 ha Kompleks 4 ~ 6,5 ha
  • Kompleks 2 ~ 1,5 ha Kompleks 5 ~ 1,5 ha
  • Kompleks 3 ~ 4,2 ha Kompleks 6 ~ 6,3 ha

Pobierz Memorandum

Lokalizacja:

Nieruchomość położona jest w prawobrzeżnej części Szczecina, tuż przy autostradzie A6 – węzeł Szczecin Dąbie.

Teren posiada dogodne połączenie z lotniskiem, portem morskim, centrum Szczecina, Berlinem oraz z drogami ekspresowymi S3 (port morski – południe Polski), S10 (Stargard Szczeciński – kierunek Toruń).

Odległość do autostrady A6 (węzeł Szczecin Dąbie) – 1 km
Odległość do centrum Szczecina – 15 km
Odległość do lotniska Szczecin – Goleniów – 30 km
Odległość do portu morskiego Świnoujście – 85 km
Odległość do Berlina – 135 km

Bocznica kolejowa bezpośrednio w sąsiedztwie

Właściciel:

Miasto Szczecin 
Zarządzający – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Warszawie Nabycie nieruchomości w drodze przetargu
Przywileje dla przedsiębiorcy:
Możliwość zwolnienia z podatku CIT
Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (lokalnie)

Opis:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe, wewnętrzna komunikacja kolejowa

Wskaźniki urbanistyczne:
max. powierzchnia zabudowy 65%,
min. powierzchnia biologicznie czynna 25%,
max. wysokość zabudowy 12 m.

Infrastruktura techniczna 
Pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.